Analyzátor naplnění plynem GasGlass

 

Gasglass logo                          

Gasglass Handheld přináší rychlý a věrohodný způsob měření koncentrace Argonu nebo Kryptonu v izolačních sklech bez nutnosti narušovat jejich celistvost.

Izolační skla mohou být kontrolována kdykoliv během jejich životnosti s neomezenou četností těchto kontrol, a to jak přímo při jejich výrobě, tak i v zabudovaných otvorových výplních!

   handheldv2 logo

Podrobné informace zde!

 


logo


Gasglass Laser


 

Přínosem tohoto zařízení je jeho schopnost detekovat a změřit složení izolačních skel včetně laminovaných skel a zároveň ve všech meziskelních komorách i u trojskel změřit koncentraci plynu bez mechanického poškození kterékoliv části izolačního skla.sl-gf.192-400x300

            Screen Shot 2017-03-27 at 15.57.19


 
 


  

Výrobcem všech těchto zařízení je finská firma: Sparklike,Helsinki.