TGI-Duplex

Technoform Logo Blue sRGB 


Meziskelní příčky TGI®-Duplex

TGI Wiener-Sprosse blau

Duplexové příčky se v prostoru mezi skly umisťují tak, aby   nebyly v přímém kontaktu se sklem. Tyto příčky jsou ve své viditelné části vzhledově shodné s profily TGI®-Spacer. Výrobci izolačních skel tak mohou nabízet ucelené tepelně optimalizované systémy, které vyhoví nejen současným, ale i přísnějším budoucím požadavkům na tepelnou izolaci.

Výpočty firmy Bauwerk z Rosenheimu ukázaly, že použití hliníkových duplexových příček v izolačním skle zhoršuje součinitel prostupu tepla okna Uw až o 0,1 W/m2K v závislosti na šířce duplexu a množství příček v porovnání s izolačním sklem bez vnitřních prvků.

Tato „pouhá desetinka“ může zavinit, že okno nevyhoví požadavkům, že Vaše výrobky nebudou mít požadované parametry!!

TGI duplex 


Použití „warm edge“ distančních profilů se stalo  standardem.

Plastové duplexy jsou dalším krokem ke snížení součinitele prostupu tepla výplněmi otvorů.