Co je warm edge?

Technoform Logo Blue sRGB

 

Pojem "warm edge" se používá k popisu tepelné reakce mezi tabulemi skla izolačního skla, okenním profilem a rámečkem, který je zatmelen v obvodu izolačního skla.

V zeměpisných šířkách, kde je kladen důraz na co nejnižší tepelné ztráty mezi vnitřní a vnější stranou výplně otvoru, se stává okraj izolačního skla kritickým místem. Označení "warm edge" se potom používá pro systémy, které tepelné ztráty tímto místem výplně výrazně snižují.

Regulace vnitřní teploty nezávisle na vnější teplotě obecně významně přispívá k úsporám energie, které se od výplně otvoru očekávají. Typ použitého distančního rámečku v izolačním skle zde hraje důležitou roli.

TGI®-Spacer je podle normy DIN V 4108-4 klasifikován jako "warm edge".

 TGI kondenzace

Teplý okraj izolačního skla také pomáhá omezit kondenzaci na vnitřní straně otvorových výplní: